Drumski Transport

Distribuciju obavljamo korišćenjem sopstvenog voznog parka, delom kroz saradnju sa podvozarima. Cross-dock stanice se nalaze u Nišu, Gornjem Milanovcu i Novom Sadu.

Hbt Logistika vrši distribuciju robe na preko 7.500 istovarnih mesta na teritoriji Republike Srbije sa rokom isporuke 24 časa.

28

Distributivna mreža

5