Novosti

HBT LOGISTIKA – PONOSNI VLASNIK OPS SERTIFIKATA

Sertifikat Ovlašćenog privrednog subjekta (OPS) simbolizuje najviši stepen poverenja koje stiče domaći subjekat uključen u međunarodni lanac trgovinske razmene, ukoliko ispunjava široki spektar kriterijuma propisanih od strane Uprave carina. Status OPS – carinska pojednostavljenja / sigurnost i bezbednost, donosi razne carinske olakšice, a prema novom carinskom zakonu i finansijske olakšice u vidu polaganja obezbeđenja (garancije) u manjem iznosu, ali se postavlja i kao preduslov za korišćenje bržih carinskih postupaka, bolje komunikacije sa carinom, prioritet pri pregledu, obaveštavanje o nameravanom pregledu i odobravanje drugih carinskih pojednostavljenja.

HBT logistika je 17. imalac ovog važnog dokumenta od februara 2019, a samo svečano uručenje se dogodilo 4. decembra prošle godine u prostorijama Uprave Carine, kada su direktor kompanije, Bojan Didanović i menadžer za logističko i carinsko poslovanje, Jasmina Simović, koja je u isto vreme i odgovorno lice za carinska pitanja, u ime kompanije, primili ovaj sertifikat.