Novosti

NOVE INVESTICIJE HBT LOGISTIKE

HBT Logistika je investirala u nabavku četiri kamiona marke Iveco Daily. Na ovaj način smanjujemo rizik i povećavamo učešće sopstvenih vozila u našoj distributivnoj mreži, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta usluge. Na ovaj način spuštamo troškove, a povećavamo kvalitet usluge i to je kurs koji ćemo zadržati i u narednom periodu.