Skladištenje i Distribucija

Svojim klijentima pružamo uslugu skladištenja robe u hladnom lancu kao i pod ambijentalnim režimom uz sveobuhvatnu IT podršku.

Od 14.542 paletnih mesta koje poseduje naše skladište, 13.162 paletnih mesta je u ambijentalnom režimu, 740 paletnih mesta je u hladnom režimu od 2°C do 4°C, a 640 paletnih mesta u režimu od 4°C do 8°C. Skladištimo neocarinjenu i domaću robu, kao i robu životinjskog porekla.

Primenom najsavremenijeg sistema upravljanja svim procesima u skladištu – WMS sistema (Warehouse Managment System), spremni smo da u svakom trenutku udovoljimo svim zahtevima naših klijenata. Operacija sa WMS-om se vrši preko bežičnih RF uređaja tako da se pregled naloga i trenutno stanje lagera mogu uvek pratiti.

28

Ostale prednosti WMS sistema su:

  • Skladištenje artikala na jedinstvenu lokaciju u skladištu.
  • Sledljivost artikala po FEFO, FIFO, LIFO, LEFO strategiji izlaznosti, po broju lota ili šarži, po datumu proizvodnje ili datumu isteka.
  • HBT master – aplikacijom vlasnik robe je u mogućnosti da direktno preko WMS servera daje instrukcije magacinu čime dolazi do bržeg i efikasnijeg izvršenja logističkih usluga, odnosno iz svoje kancelarije sam upravlja i kontroliše svoju robu.
  • Smeštaj robe pod carinski nadzor.
  • Sistem alarmiranja usled kratkog roka, isteka roka, artikala bez aktivnosti u određenom periodu.
  • Spoj sa postojećim ERP sistemom.
  • Izrada funkcionalnih izveštaja, u skladu sa potrebama klijenta (izveštaj kritičnih rokova trajanja, izveštaj o artiklima bez aktivnosti, izveštaj o frekventnosti artikala – ABC analiza, pregled usluga na dnevnom nivou, lager lista, itd.). HBT Logistika pruža svojim klijentima mogućnost uvezivanja različitih sistema putem interfejsa komunikacije ili remote controle-a.

Tačnost

Povećanje tačnosti prilikom pikovanja i pripreme naloga

Efikasnost

Povećanje opšte efikasnosti i ubrzavanje procesa rada

Sledljivost

Potpuna sledljivost robe i materijala koji prolaze kroz skladište

Smanjenje troškova

Smanjenje ukupnih troškova poslovanja po raznim osnovama